Data Center IP vs Static Residential IP
Data Center IP: Also called server room IP, it is hosted on a server in a data center. Pros: Fast and cheap, Disadvantages: Server room IP has characteristics that are easy to identify.
Static Residential IP: Còn được gọi là IP/Native IP, đó là một kế hoạch vận chuyển ở nước ngoài để phân bổ cho người dùng nhà, IP nhàn rỗi, tài sản là IP dân cư, tài nguyên này tốn kém, tài nguyên khan hiếm, độ tinh khiết IP cao hơn.
Lời khuyên

Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trong môi trường mạng ở nước ngoài và được khuyến cáo sử dụng trên các máy chủ ở nước ngoài. Liên kết IP với máy chủ proxy ở Trung Quốc không được hỗ trợ.

Lựa chọn gói:
Gói tùy chỉnh
Vùng:
Anh là...
5
Cấp phát IPs toàn cầu
Thời gian mua:
1 tháng