Các điều khoản dịch vụ Smartproxy

Smartproxy đặc biệt nhắc nhở người dùng đọc cẩn thận các điều khoản của thỏa thuận này (trẻ vị thành niên nên được xem xét dưới sự dẫn dắt của người giám hộ), bạn có quyền chấp nhận hoặc không chấp nhận các điều khoản này. Điều khoản này mô tả smartproxy và bạn về quyền lợi và nghĩa vụ của smartproxy cho phép sử dụng và các khía cạnh liên quan, người dùng đồng ý với các điều khoản này có hiệu lực như người dùng cá nhân ký và đóng dấu các điều khoản bằng văn bản, có ràng buộc pháp lý đối với người dùng. Các điều khoản này có hiệu lực pháp lý giữa người dùng và smartproxy từ ngày đăng ký thành công của người dùng.

Khai báo quyền sở hữu trí tuệ

Hệ thống này được phát triển bởi smartproxy. Logo của hệ thống, đợi mọi thứ bản quyền sở hữu trí tuệ, và tất cả những nội dung thông tin liên quan đến hệ thống, bao gồm cả nhưng không giới hạn: chữ khôngchưa được kết hợp và biểu tượng, biểu tượng, biểu đồ, biểu đồ, màu sắc, thiết kế giao diện, dữ liệu liên quan đến các khung, chí, vật liệu in ấn, hoặc tài liệu điện tử được chờ đợi dukk yun đã luật bản quyền tào cáo bản quyền của pháp luật và các quy tắc hiệp ước và sở hữu trí tuệ khác bảo vệ.

Thứ hai, phạm vi ủy quyền phần mềm

1, người dùng có thể được cài đặt, sử dụng, hiển thị và chạy trên máy tính (dưới cùng một tài khoản, không hỗ trợ việc sử dụng trực tuyến giữa nhiều máy tính, chạy) phần mềm này.
2, smartproxy đã phát triển, sở hữu và cung cấp một dịch vụ để duyệt web bằng cách chuyển giao thông của người dùng sang thiết bị của người dùng khác (" hệ thống ").
3, quyền lưu giữ: tất cả các quyền khác không được phép rõ ràng vẫn thuộc quyền sở hữu của smartproxy, người dùng phải có sự đồng ý bằng văn bản của smartproxy khi sử dụng các quyền khác.
4, ngoại trừ điều khoản rõ ràng trong thỏa thuận này, thỏa thuận này không phải là để sử dụng phần mềm truy cập smartproxy hoặc các công ty khác của các điều khoản dịch vụ có liên quan đến các điều khoản dịch vụ cho các dịch vụ này có thể có một điều khoản dịch vụ riêng biệt đặc biệt, xin vui lòng cho người dùng biết và xác nhận khi sử dụng các dịch vụ liên quan. Nếu người dùng sử dụng dịch vụ này, xem như chấp nhận các điều khoản dịch vụ có liên quan.

Ba, về thông tin người dùng

1, người dùng nên đăng ký các thông tin cá nhân thật, đầy đủ, không chính xác, đầy đủ thông tin người dùng sẽ được sử dụng như là cơ sở để cung cấp dịch vụ hậu mãi và tiền đề của người dùng để có được bảo vệ pháp luật.
2, vì người dùng không điền vào các thông tin cá nhân thật, đầy đủ, không sai, người dùng nên chịu tất cả các thiệt hại và trách nhiệm do đó, bao gồm nhưng không giới hạn: mất mật khẩu tài khoản, tranh chấp tài khoản với người khác, vv.

Bốn, hướng dẫn sử dụng

1, người dùng nên đảm bảo rằng thông tin được cung cấp khi đăng ký smartproxy hoặc sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi các đơn vị hợp tác là đúng, đầy đủ, không sai.
2, smartproxy tài khoản:
 (1) tài khoản smartproxy được sở hữu bởi smartproxy, sau khi đăng ký thành công, người dùng sẽ nhận được một tên người dùng và một mật khẩu, dựa trên tên người dùng và mật khẩu, người dùng thưởng thức dịch vụ mà smartproxy cung cấp cho người dùng của mình.
 (2) quyền sử dụng tài khoản smartproxy chỉ thuộc về ứng dụng đăng ký ban đầu, để bảo vệ thông tin người dùng và an ninh tài khoản, cấm người dùng chuyển giao, tiếp tục hoặc cho thuê tài khoản. Nếu smartproxy phát hiện ra người dùng không phải là người đăng ký đầu tiên của tài khoản, smartproxy có quyền thu hồi tài khoản đó mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với người dùng tài khoản đó. Tất cả các cuộc tranh chấp và thiệt hại do tài khoản thuê nhà riêng của người dùng (trả tiền/không lương) do người dùng chịu. Đồng thời, smartproxy giữ quyền truy tố những người dùng vi phạm hợp đồng này về mặt pháp lý.
 (3) cuộc tranh cãi giữa người dùng về quyền sử dụng tài khoản, smartproxy sẽ dựa trên các tài liệu đăng ký cá nhân ban đầu của sự đánh giá độc lập, nếu các khiếm khuyết của thông tin cá nhân (không đúng, không đầy đủ, và như vậy) và không thể được đánh giá đúng người, smartproxy có quyền thu hồi tài khoản tranh luận, liên quan đến thiệt hại và trách nhiệm của người dùng
 (4) người dùng sẽ chịu trách nhiệm bảo quản tài khoản và mật khẩu smartproxy, và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động trong tài khoản và mật khẩu của mình.
 (5) người dùng đăng ký tài khoản smartproxy nếu bạn không sử dụng trong một thời gian dài, công ty smartproxy có quyền thu hồi tài khoản để tránh lãng phí tài nguyên.
3, người dùng không phải trực tiếp hoặc gián tiếp cho thuê (trả/miễn phí) dịch vụ proxy (bao gồm dịch vụ kinh nghiệm miễn phí), do giao dịch cá nhân của người dùng và tất cả các tranh chấp và thiệt hại do người dùng phải chịu. Đồng thời, smartproxy giữ quyền truy tố những người dùng vi phạm hợp đồng này về mặt pháp lý.
4, không được dùng smartproxy cho:
 (1) phân phát giải mã, warez, ROM, virus, phần mềm quảng cáo, giun, ngựa gỗ, phần mềm độc hại ta có, phần mềm gián điệp hoặc bất kỳ hoạt động tương tự hại nào khác và sản phẩm hoặc bất kỳ dạng những mã máy tính số gián đoạn nào khác, tập tin hoặc chương trình, bắt cóc, phá hủy, giới hạn hoặc các ảnh hưởng tai hại bất kỳ phần mềm máy tính nào, phần cứng, mạng lưới hoặc chức năng của thiết bị viễn thông;
 (2) làm cho người dùng không có khả năng sử dụng bất kỳ tài nguyên mạng nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, thông qua "từ chối dịch vụ";
 (3) phát tán nội dung bất hợp pháp hoặc khuyến khích bất kỳ hoạt động bất hợp pháp;
 (4) gây ra bất kỳ thiệt hại hoặc gián đoạn dịch vụ cho bất kỳ máy tính hay dịch vụ bên thứ ba nào;
 (5) tăng cường hoặc hoạt động các dịch vụ cạnh tranh với hệ thống hoặc dịch vụ, hoặc hỗ trợ bất kỳ bên nào khác để làm điều đó. Nếu người dùng sử dụng smartproxy cho các trường hợp ở trên, smartproxy có quyền thu hồi tài khoản mà không cần phải chịu trách nhiệm pháp lý cho người dùng tài khoản, thiệt hại trong quá trình cũng do người dùng tài khoản chịu trách nhiệm;
5, miễn phí sau khi thử thách kết thúc (nếu smartproxy trao đổi), khách hàng sẽ nhập các khoản thanh toán hợp lệ như là một điều kiện cho việc tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào hệ thống hoặc dịch vụ, theo giá hoặc các hướng dẫn công việc khác được nêu ra trong gói phần mềm của người dùng (" lệ phí đăng ký "). Lệ phí đăng ký không thể bị hủy bỏ và không thể hoàn lại. Giá cả không bao gồm bất kỳ khoản khấu trừ thuế hoặc các loại thuế khác, khách hàng phải chịu trách nhiệm trả tất cả các loại thuế, thuế hay thuế áp dụng.
Năm, người dùng cấm hành vi và trách nhiệm

1, người dùng phải tuân thủ các điều kiện pháp luật và thỏa thuận này để sử dụng hệ thống theo các điều khoản này. Người dùng không thể thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi sau đây:

(1) tự ý xóa tất cả các thông tin về bản quyền trên hệ thống và các bản SAO khác, nội dung;
 (2) tự ý đảo ngược hệ thống, đảo ngược biên dịch, và như vậy;
 (3) thông tin liên quan đến hệ thống này, như vậy, sử dụng, SAO chép, sửa đổi, liên kết, SAO chép, biên tập, xuất bản, xuất bản, thiết lập các trang web gương, thông qua hệ thống phát triển và có liên quan đến các sản phẩm, tác phẩm, dịch vụ, vv.
 (4) sử dụng hệ thống này để xuất bản, truyền tải, phổ biến, lưu trữ các nội dung vi phạm pháp luật quốc gia, gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, thống nhất quốc gia, ổn định xã hội, hoặc bất kỳ nội dung không phù hợp, xúc phạm, phỉ báng, khiêu dâm, bạo lực và bất kỳ nội dung vi phạm chính sách pháp luật và quy định quốc gia.
 (5) sử dụng hệ thống này để xuất bản, truyền tải, phổ biến, lưu trữ nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác, quyền bí mật thương mại và các quyền hợp pháp khác.
 (6) sử dụng bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin có chứa hình ảnh hoặc hình ảnh được thu thập bằng cách sử dụng hệ thống này bằng cách vi phạm thương hiệu, bản quyền, bằng sáng chế, bí mật thương mại hoặc các quyền độc quyền khác của bất kỳ bên nào.
 (7) sử dụng hệ thống này cho bất kỳ hành vi gây nguy hiểm đến an ninh mạng máy tính, bao gồm, nhưng không giới hạn: sử dụng dữ liệu không giấy phép hoặc truy cập vào các máy chủ/tài khoản không giấy phép; Truy cập vào mạng máy tính công cộng hoặc hệ thống máy tính của người khác mà không có sự cho phép và xóa, sửa đổi, thêm thông tin lưu trữ; Không có sự cho phép, cố gắng để thăm dò, quét, thử nghiệm các điểm yếu của hệ thống hoặc mạng lưới hoặc các hành vi khác thực hiện để phá vỡ an ninh mạng; Cố gắng can thiệp vào, phá vỡ hệ thống phần mềm hoặc hoạt động bình thường của trang web, cố ý phát tán các chương trình độc hại hoặc virus và các hành vi khác phá vỡ can thiệp vào các dịch vụ thông tin mạng bình thường; Giả mạo tên gói dữ liệu TCP/IP hoặc một phần tên.
 2, sử dụng hệ thống này phải tuân thủ các luật pháp và chính sách liên quan quốc gia, bảo vệ lợi ích quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia, và tuân thủ các thỏa thuận này, cho người dùng sử dụng bất hợp pháp hoặc vi phạm thỏa thuận này và tất cả các trách nhiệm gây ra, bởi người dùng chịu đầy đủ trách nhiệm, không có gì để làm với smartproxy và các đơn vị hợp tác, smartproxy và các đơn vị mất, Smartproxy và các đơn vị hợp tác có quyền yêu cầu người dùng bồi thường và có quyền ngay lập tức ngừng cung cấp dịch vụ cho họ, lưu giữ các hồ sơ liên quan, giữ quyền hợp tác với cơ quan tư pháp để truy tố các trách nhiệm pháp lý.
6, nguy hiểm

1, phần mềm này, giống như hầu hết các phần mềm Internet, có thể bị xâm nhập bởi một loạt các vấn đề an ninh, chẳng hạn như những người khác sử dụng thông tin của người dùng, gây ra quấy rối trong cuộc sống thực tế; Tải về cài đặt các phần mềm khác chứa Trojan và các loại virus, đe dọa đến an ninh của thông tin máy tính và dữ liệu của người dùng, chẳng hạn như: trò chơi trực tuyến không thể được thực hiện, tài khoản trò chơi bị đánh cắp hoặc mất tích, và sau đó ảnh hưởng đến việc sử dụng bình thường của phần mềm, và như vậy. Người dùng nên tăng cường ý thức bảo mật thông tin và dữ liệu người dùng, chú ý đến việc tăng cường bảo mật mật khẩu để tránh thiệt hại và quấy rối.

2, smartproxy hoặc smartproxy được ủy quyền phát triển và chính thức phát hành bất kỳ phần mềm khác của hệ thống này là bất hợp pháp, tải về, cài đặt, sử dụng loại phần mềm này có thể dẫn đến rủi ro không lường trước được, tất cả các trách nhiệm pháp lý và tranh chấp từ đó không có liên quan đến smartproxy. Người dùng không thể dễ dàng tải về, cài đặt, sử dụng các phần mềm này, nếu không, smartproxy có quyền loại bỏ tài khoản người dùng. Người dùng chỉ có thể đăng nhập thông qua kênh hợp pháp được cung cấp bởi smartproxy. Người dùng không được phát triển bằng cách nào khác mà không được ủy quyền smartproxy, bao gồm nhưng không giới hạn các phần mềm, chương trình hoặc bằng cách nào đó không được phép hợp pháp, đăng nhập để sử dụng, nếu không, smartproxy có quyền kết thúc điều kiện sử dụng tài khoản người dùng.
Bảo vệ quyền riêng tư và tiết lộ

1, người dùng đồng ý:

(1) chấp nhận thỏa thuận này và các điều khoản dịch vụ được công bố bởi smartproxy;
 (2) lời nói hoặc viết của người dùng qua email, điện thoại, fax, tin nhắn tức thời;
 (3) thỏa thuận hoặc tuyên bố dịch vụ có mặc định điều khoản đồng ý, người dùng không phản đối điều này.
 (4) các cách khác mà smartproxy và người dùng đều đồng ý.
 2, smartproxy giữ quyền tiết lộ bất kỳ thông tin nào tại bất kỳ thời điểm nào phù hợp với các yêu cầu của pháp luật, quy định, thủ tục pháp lý hoặc các yêu cầu của chính phủ, hoặc quyền tự quyết định hoàn toàn hoặc một phần chỉnh sửa, từ chối đăng hoặc xoá bất kỳ thông tin hoặc thông tin.
Tám, thay thế, sửa đổi và nâng cấp phần mềm

Smartproxy có quyền cung cấp cho bạn quyền thay thế, sửa đổi, nâng cấp phiên bản của phần mềm này và tính phí cho việc thay thế, thay đổi hoặc nâng cấp.

Chín, về các dịch vụ có giá trị cao

Smartproxy và/hoặc các đơn vị hợp tác sẽ cung cấp cho người dùng các dịch vụ giá trị bổ sung Internet liên quan đến phần mềm này dựa trên sự phát triển của thị trường và công nghệ, bao gồm các dịch vụ giá trị bổ sung miễn phí và chi phí. Smartproxy và/hoặc các đơn vị có quyền thu phí cho các dịch vụ bổ sung có liên quan và thay đổi các khoản phí, cách thức; Nếu các dịch vụ liên quan được thay đổi miễn phí thành các dịch vụ lệ phí, smartproxy và/hoặc các đơn vị hợp tác sẽ được thông báo trong một hình thức thích hợp, người dùng có thể tự quyết định chấp nhận hoặc từ chối các dịch vụ lệ phí, và đảm bảo rằng khi sử dụng các dịch vụ lệ phí, sẽ thanh toán các chi phí phù hợp với các chi phí liên quan smartproxy và/hoặc các chi phí hợp tác, chẳng hạn như các khoản phí bị từ chối hoặc thiếu nợ, Smartproxy và/hoặc các đơn vị có quyền ngưng dịch vụ và bồi thường thiệt hại và bồi thường theo luật.

Trách nhiệm pháp lý và miễn trách nhiệm

1, sử dụng dịch vụ Internet Ben liên quan đến phần mềm thì, có thể sẽ bị ảnh hưởng của các yếu tố không ổn định cuộc thảo, sự tồn tại vì không thể KangLi, virus máy tính, hacker tấn công, không ổn định, vị trí của người dùng hệ thống mạng lưới, tắt hay người dùng và những người khác bất cứ chờ đường dây liên lạc, công nghệ, lý do gây ra những gián đoạn dịch vụ hoặc không thể đáp ứng nhu cầu của người dùng yêu cầu rủi ro, Người dùng phải hiểu và tự mình chấp nhận rủi ro trên, smartproxy và các đơn vị không chịu trách nhiệm.

2, người dùng bởi một bên thứ ba như bộ phận viễn thông đường dây lỗi, vấn đề kỹ thuật, mạng, máy tính, hệ thống thất bại và các nguyên nhân khác của bất ổn và bất khả kháng không thể chịu trách nhiệm, smartproxy và các đơn vị không chịu trách nhiệm.
3, phần mềm này có thể sử dụng phần mềm bên thứ ba hoặc công nghệ, là hợp pháp cho phép. Smartproxy không chịu trách nhiệm về bất kỳ cuộc tranh chấp nào liên quan đến phần mềm hay công nghệ của bên thứ ba mà bên đó chịu trách nhiệm giải quyết. Smartproxy không cung cấp hỗ trợ dịch vụ khách hàng cho phần mềm hay công nghệ bên thứ ba, nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp phần mềm hoặc công nghệ.

11, phụ lục

1, nếu một phần hoặc tất cả các điều khoản của thỏa thuận này không có hiệu lực, sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản khác.
2, giải thích, hiệu lực và giải quyết tranh chấp của thỏa thuận này, áp dụng cho pháp luật của cộng hòa nhân dân trung quốc. Nếu có bất kỳ tranh chấp hoặc tranh luận giữa người dùng và smartproxy, trước tiên nên được giải quyết bằng cách đàm phán thân thiện, không có thỏa thuận, người dùng ở đây hoàn toàn đồng ý đưa tranh chấp hoặc tranh chấp lên thẩm quyền của tòa án địa phương smartproxy.
3, sản phẩm này được bán, không hoàn lại tiền.
4, smartproxy giữ tất cả quyền được giải thích trong thỏa thuận này.

Một lần nữa, người dùng có thể đảm bảo rằng đã hoàn toàn đọc và hiểu các điều khoản của thỏa thuận đăng ký thành viên nói trên và đã tự nguyện tham gia vào chương trình đăng ký smartproxy để chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận nói trên.